Terms and Conditions

REGULAMIN 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inspiring Solutions. 1.2. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Inspiring Solutions. Konkurs będzie trwał w okresie określonym w danym ogłoszeniu, określającym także zasady jego przeprowadzania. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2 2.2. Uczestnikami Konkursów nie mogą być: 2.2.1. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 3. WYNIKI KONKURSU I LISTA LAUREATÓW 3.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu. 3.2. Wyniki Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami oraz listą laureatów będą publikowane na stronie https://m.facebook.com/GraduateProgrammeDay  4. NAGRODY W KONKURSIE 4.1.Organizator przyzna nagrody uczestnikom, którzy wykonają zadania Konkursu w określonym w Konkursie czasie. 4.2. Pula nagród w Konkursie to 5 głośników JBL oraz iPhone 11. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie cemsgpd.pl.

Największe Targi Studenckie Programów Menadżerskich w Polsce

© 2020 Graduate Programme Day

Projekt i wykonanie: Agencja marketingowa Warszawa | Przetwarzanie danych osobowych